https://research.srru.ac.th/thungkula044 041 561research@srru.ac.th

Posts by admin

วีดิทัศน์ โครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพก...

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับ พลเอก ดา...

ข่าวงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

FB: https://www.face...

ประมวลภาพกิจกรรม งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ประมวลภาพกิจกรรมภายใ...

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ดาวน์โหลด คำสั่งคณะก...

ขอเชิญเข้าร่วม งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ลาน R-SQUARE โรบินสันสุรินทร์

โดยในงานจะได้พบกับบู...

โครงการส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP กลุ่มหอมมะลิแปลงใหญ่ ทุ่งโพนครก ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

วันพุธที่ 12 ธันวาคม...

โครงการส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP บ้านม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

วันที่ 7 ธันวาคม 256...