มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

1419

การเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อนักวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร คือ ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง ในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559