(Thailand) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

59

Sorry, this entry is only available in Thai.