ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

เม.ย.
19
เม.ย.
10

คู่มือสำหรับนักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วย บพท.

ดาวน์โหลดความรู้ที่จะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น “คู่มือสำห […]

DETAIL
เม.ย.
05
มี.ค.
25
มี.ค.
25
มี.ค.
13

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย […]

DETAIL
ม.ค.
12
ม.ค.
02