ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม “ราชภัฏสุรินทร์สดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรูธานธิคุณ” เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม “ราชภัฏสุรินทร์สดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรูธานธิคุณ” เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม “ราชภัฏสุรินทร์สดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรูธานธิคุณ” เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา

ในการนี้ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์