ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (2nd NICSLD 2024) 

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (2nd NICSLD 2024) 

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (2nd NICSLD) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ อาคารบันทายศรี (อาคาร 44) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่ลิงค์ https://shorturl.asia/yZ9mO