ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2nd NICSLD)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ลิงค์นำเสนอบทความในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
Topic : ห้อง 1 กลุ่มนานาชาติ (Room1: international)
https://zoom.us/j/95709066864?pwd=NEIxdWpVTjh2cFZTMzVUa1dYMTZJdz09

Meeting ID: 957 0906 6864
Passcode: 229336
——————————————————-
Topic: ห้อง 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศึกษาศาสตร์
https://zoom.us/j/96378219975?pwd=Ui9WcVlmZ3FYVEJ1dzBGOURaR1ZpZz09

Meeting ID: 963 7821 9975
Passcode: 776253
——————————————————-
Topic: ห้อง 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว, มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://zoom.us/j/97116690524?pwd=Q0RIVzloMXpXblh0LzhjN1Z2VE5sUT09

Meeting ID: 971 1669 0524
Passcode: 490128
——————————————————-
template zoom background คลิกดาวน์โหลด