ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

1. ลงทะเบียน และส่งบทความได้ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=ncsap2018

2. แจ้งชำระเงินได้ที่ https://research.srru.ac.th/submission


1. ขั้นตอนสมัครสมาชิก และส่งบทความผ่านระบบ Easy Chair
1.1 ทำการสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ

*พิมพ์ข้อความให้ถูกต้อง และกด Continue


1.2  กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล และอีเมล


1.3 ยืนยันการสมัครสมาชิกผ่านอีเมล


1.4 ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำการสมัครสมาชิกในระบบ Easy Chair


1.5 เข้าสู่ระบบ และเลือกสถานะ author


1.6 คลิก New Submission และทำการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์บทความ และกด Submit

*หมายเหตุ Keywords (one per line) หนึ่งคำสำคัญต่อหนึ่งบรรทัด

ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน

ลงทะเบียนและแจ้งชำระเงิน https://research.srru.ac.th/submission1

1. อ่านรายละเอียด วิธีการชำระเงิน

2. เลือก ประเภทการเข้าร่วม

3. กรอก ข้อมูลผู้เข้าร่วม

4. ทำการยืนยัน reCAPTCHA และคลิก สมัครสมาชิก

5. เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการชำระเงิน

6. เลือกเมนู “อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน” และทำการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

NACP 2018

National Academic Conference for Staff in Higher Education Institutions

10 - 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์