ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

1. ลงทะเบียน และส่งบทความได้ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=ncsap2018

2. แจ้งชำระเงินได้ที่ https://research.srru.ac.th/submission


1. ขั้นตอนสมัครสมาชิก และส่งบทความผ่านระบบ Easy Chair
1.1 ทำการสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ

*พิมพ์ข้อความให้ถูกต้อง และกด Continue


1.2  กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล และอีเมล


1.3 ยืนยันการสมัครสมาชิกผ่านอีเมล


1.4 ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำการสมัครสมาชิกในระบบ Easy Chair


1.5 เข้าสู่ระบบ และเลือกสถานะ author


1.6 คลิก New Submission และทำการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์บทความ และกด Submit

ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน

ลงทะเบียนและแจ้งชำระเงิน https://research.srru.ac.th/submission1

1. อ่านรายละเอียด วิธีการชำระเงิน

2. เลือก ประเภทการเข้าร่วม

3. กรอก ข้อมูลผู้เข้าร่วม

4. ทำการยืนยัน reCAPTCHA และคลิก สมัครสมาชิก

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

NACP 2018

National Academic Conference for Staff in Higher Education Institutions

10 - 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์