หน้าแรก
จุดมุ่งหมายในการสร้างระบบ "ทำเนียบนักวิจัย"
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่อความสะดวกสบายในการให้บริการข้อมูลนักวิจัย
3. เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
 
   
นักวิจัยล่าสุด
ชื่อ :  
สกุล :
ชื่ออังกฤษ :
นามสกุลอังกฤษ :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
คณะ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ดูข้อมูลทั้งหมด
 
ทำเนียบนักวิจัย
ค้นหานักวิจัย
ส่งข้อมูลนักวิจัย
ช่วยเหลือ
ผู้ดูแลระบบ