ประกาศคณะกรรมการสรรหา “เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา”

66

ประกาศคณะกรรมการสรรหา “เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/fo…/0B3EFXzcqQ63ZV3JIclZJSXdnb0E…