มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี พ.ศ. 2560

79

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรภ.พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จ.พิษณุโลก ทั้งนี้สามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/