ประชุมการปรับข้อเสนอทุนวิจัย ปี 2561

224

ประชุมการปรับข้อเสนอทุนวิจัย ปี 2561 เพื่อให้เข้ากับการบูรณาการด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์