วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 21, 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 เมษายน...